Tag Archives: zorgplicht

Ongeschikte financiële derivaten

Ongeschikte financiële derivaten   Recentelijk waarschuwde de Europese toezichthouder op de effectenmarkt voor speculatieve beleggingsproducten, zoals contracts for differences en binaire opties. Deze producten zouden niet geschikt zijn voor particuliere beleggers. Volgens de Franse toezichthouder op de effectenmarkt zou negen van de tien beleggers in contracts for differences (‘CfD’) geld verliezen. Al eerder waarschuwde de […]

Lees verder

Let op bij een wijziging in een beleggingsadviesrelatie

Bij beleggingsdienstverlening is van belang dat deze passend is voor de cliënt. Dit geldt ook voor wijzigingen in de beleggingsdienstverlening. Dit besprak ik reeds in mijn artikel ‘Verantwoordelijkheden bij wijziging beleggingsdienstverlening’.1 Het Hof Amsterdam oordeelde in een recente uitspraak dat een bank bij de overgang van een beleggingsadviesrelatie van een bijkantoor naar de Trading Desk […]

Lees verder

Controlerend accountant aansprakelijk tegenover beleggers Madoff fondsen?

Eind 2008 kwam de grootschalige piramidefraude van Madoff aan het licht. De Madoff affaire laat nog steeds zijn sporen na. Beleggers hebben de controlerend accountant van de Madoff beleggingsfondsen aansprakelijk gehouden voor de schade die zij door de piramidefraude hebben geleden. Aan de hand van een uitspraak van de rechtbank Amsterdam bespreek ik de zorgplicht […]

Lees verder

Zorgplicht bank tegenover derden

In mijn artikelen van 3 mei en 10 juni 2013 heb ik de zorgplicht van een bank tegenover haar cliënten besproken. In dit artikel zal ik aan de hand van enkele uitspraken de zorgplicht van een bank tegenover derden bespreken. De maatschappelijke functie van een bank brengt mee dat op een bank een maatschappelijke zorgvuldigheid […]

Lees verder

De verschijningsvormen van de zorgplicht

In mijn vorige artikel besprak ik de zorgplicht bij beleggingsdienstverlening. De zorgplicht strekt zich ook strekt tot bank– en verzekeringsproducten en andere diensten dan beleggingsdienstverlening. Ik zal dit kort bespreken. De civielrechtelijke zorgplicht vloeit voort uit de bijzondere positie die de professionele dienstverlener, gegeven zijn deskundigheid, tegenover de particuliere cliënt inneemt en het vertrouwen dat […]

Lees verder

Zorgplicht bij beleggingsdienstverlening

Beleggen geeft de mogelijkheid om je vermogen te laten groeien. Meer dan 1 miljoen particulieren beleggen. Een belegger kan zelfstandig beleggen, met advies beleggen of zijn vermogen laten beheren. Deze drie hoofdvormen van beleggingsdienstverlening worden respectievelijk execution only, advies en vermogensbeheer genoemd. Een bank heeft als bij uitstek professioneel en deskundige partij een bijzondere zorgplicht […]

Lees verder