Tag Archives: de das om doen

Bank doet zichzelf de das om

In mijn praktijk gaat het om vaak om de vraag of de bank een zorgplicht jegens een klant heeft, wat de zorgplicht inhoudt en of die in het concrete geval is geschonden. Bij een beoordeling van deze vragen gaat het in de eerste plaats om de aard van de verrichte dienstverlening. Dit aspect heeft vergaande […]

Post Tagged with , , ,
Lees verder