Tag Archives: bank

Bank doet zichzelf de das om

In mijn praktijk gaat het om vaak om de vraag of de bank een zorgplicht jegens een klant heeft, wat de zorgplicht inhoudt en of die in het concrete geval is geschonden. Bij een beoordeling van deze vragen gaat het in de eerste plaats om de aard van de verrichte dienstverlening. Dit aspect heeft vergaande […]

Post Tagged with , , ,
Lees verder

Zorgplicht bank tegenover derden

In mijn artikelen van 3 mei en 10 juni 2013 heb ik de zorgplicht van een bank tegenover haar cliënten besproken. In dit artikel zal ik aan de hand van enkele uitspraken de zorgplicht van een bank tegenover derden bespreken. De maatschappelijke functie van een bank brengt mee dat op een bank een maatschappelijke zorgvuldigheid […]

Lees verder