Financieel recht

Penders Advocatuur adviseert beleggingsondernemingen en financiële dienstverleners over de uitleg van toepasselijke regelgeving, waaronder de Wft, het opstellen en beoordelen van contracten, de zorgplicht en het voorkomen van aansprakelijkheid in het algemeen.

 

Zij heeft expertise en ervaring met beleggen, kredieten, effecten, derivaten, renteswaps, het vestigen en beoordelen van zekerheden en bijzondere ervaring vermogensbeheer en beleggingsadvies claims.

 

Penders Advocatuur behandelt voor haar cliënten klachten over financiële dienstverlening en procedeert daarover bij rechtbank, hof en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). De vraag of een financiële instelling aansprakelijk is tegenover haar klant, bijvoorbeeld voor het niet voldoende waarschuwen voor de risico’s, staat daarbij centraal.

Werkzaamheden in het financieel recht

Mijn werkzaamheden in het financiële recht betreffen voornamelijk het adviseren en procederen over financiële diensten en financiële (beleggings)producten. Dit betreft vermogensbeheer en beleggingsadvies met vragen zoals: is voldoende gewaarschuwd voor de risico’s? Is het gevoerde beheer of het gegeven advies passend bij de situatie van de belegger? Ook adviseer en procedeer ik over kredietverstrekking en de klachten die daaruit kunnen volgen. Daarbij staan vragen over overkreditering, de variabele rente en de bijzondere zorgplicht bij het aangaan en de opzegging van kredieten alsmede executie van zekerheden centraal. De adviezen en procedures over producten betroffen onder meer effectenlease, woekerpolissen en perpetuele obligaties en gestructureerde producten als onderdeel van een beleggingsportefeuille.

Wet op het financieel toezicht (Wft)

Het financieel recht is voornamelijk geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Wft bevat regels waaraan aanbieders, adviseurs en bemiddelaars van financiële diensten en producten zich moeten houden. Niet naleving daarvan kan tot aansprakelijkheid en/of bestuursrechtelijke maatregelen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of De Nederlandsche Bank (DNB) leiden.