De verschijningsvormen van de zorgplicht

In mijn vorige artikel besprak ik de zorgplicht bij beleggingsdienstverlening. De zorgplicht strekt zich ook strekt tot bank– en verzekeringsproducten en andere diensten dan beleggingsdienstverlening. Ik zal dit kort bespreken. De civielrechtelijke zorgplicht vloeit voort uit de bijzondere positie die de professionele dienstverlener, gegeven zijn deskundigheid, tegenover de particuliere cliënt inneemt en het vertrouwen dat […]

Lees verder