Tag Archives: Wft

Financieel recht

Ik adviseer en procedeer namens beleggingsondernemingen en financiële dienstverleners over de civielrechtelijke zorgplicht en de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’). Ook verzorg ik de klantenbehandeling voorafgaand aan een procedure. De onderwerpen betreffen (consumptief) kredieten, lease, fraude, beleggen, effecten en derivaten waaronder renteswaps. De procedures zijn bij rechtbank, hof en geschillencommissies zoals het Klachteninstituut Financiële […]

Post Tagged with , ,
Lees verder

Koersmanipulatie door het plaatsen van orders?

Op IEX, een website voor beleggers, is op 13 september 2013 een artikel geplaatst over manipulatie van het orderboek van het aan Euronext Amsterdam genoteerde beursfonds BinckBank.1 Marc Lendfers van de website beursweer opperde aan de hand van een filmpje dat sprake zou zijn van koersmanipulatie. Dit werd gemeld bij de Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’). […]

Lees verder

Execution only dienstverlening: Let’s roll the dice and see what happens!

In mijn artikel ‘Zorgplicht bij beleggingsdienstverlening’ schreef ik over execution only dienstverlening. Over de zorgplicht van een financiële dienstverlener bij execution only dienstverlening is de jurisprudentie schaars. Dit komt omdat de cliënt zelf verantwoordelijk is voor de op zijn initiatief gegeven effectenorders en de verplichting van de financiële dienstverlener voorafgaand en bij uitvoering van deze […]

Lees verder