Tag Archives: praktijkervaring

Procederen

Het procederen ziet op financieel recht, ondernemingsrecht en civiel recht. Het procederen over financieel recht ziet op geschillen tussen de financiële instelling en de klant en dan met name over de vraag of de zorgplicht is geschonden. De beslechting van dit geschil vindt plaats bij het Klachten instituut Financiële Dienstverlening (‘KiFiD’) of bij de rechter. […]

Lees verder