Tag Archives: ondernemingsrecht

Procederen

Het procederen ziet op financieel recht, ondernemingsrecht en civiel recht. Het procederen over financieel recht ziet op geschillen tussen de financiële instelling en de klant en dan met name over de vraag of de zorgplicht is geschonden. De beslechting van dit geschil vindt plaats bij het Klachten instituut Financiële Dienstverlening (‘KiFiD’) of bij de rechter. […]

Lees verder

Ondernemingsrecht

Ik procedeer en adviseer over ondernemingsrecht. Dit betreft: – commerciële geschillen tussen bedrijven bij koop of overeenkomst van opdracht; – geschillen over het aangaan of beëindigen van overeenkomsten; – incasso’s van vorderingen; – bestuurdersaansprakelijkheid; – het opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden; – het vestigen en beoordelingen van zekerheden. Het procederen over ondernemingsrechtelijke […]

Post Tagged with
Lees verder

Expertise

Post Image

Mijn expertise bestrijkt het financiële recht, het ondernemingsrecht en verbintenissenrecht. Ik adviseer beleggingsondernemingen, waaronder vermogensbeheerders, (beleggings)adviseurs en kredietverstrekkers. Ook adviseer ik bedrijven over contracten en aansprakelijkheid.      

Lees verder