Tag Archives: financieel recht

Procederen

Het procederen ziet op financieel recht, ondernemingsrecht en civiel recht. Het procederen over financieel recht ziet op geschillen tussen de financiële instelling en de klant en dan met name over de vraag of de zorgplicht is geschonden. De beslechting van dit geschil vindt plaats bij het Klachten instituut Financiële Dienstverlening (‘KiFiD’) of bij de rechter. […]

Lees verder

Financieel recht

Ik adviseer en procedeer namens beleggingsondernemingen en financiële dienstverleners over de civielrechtelijke zorgplicht en de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’). Ook verzorg ik de klantenbehandeling voorafgaand aan een procedure. De onderwerpen betreffen (consumptief) kredieten, lease, fraude, beleggen, effecten en derivaten waaronder renteswaps. De procedures zijn bij rechtbank, hof en geschillencommissies zoals het Klachteninstituut Financiële […]

Post Tagged with , ,
Lees verder

Expertise

Post Image

Mijn expertise bestrijkt het financiële recht, het ondernemingsrecht en verbintenissenrecht. Ik adviseer beleggingsondernemingen, waaronder vermogensbeheerders, (beleggings)adviseurs en kredietverstrekkers. Ook adviseer ik bedrijven over contracten en aansprakelijkheid.      

Lees verder