Tag Archives: blogs 2013

Geschillen bij obligatieleningen

In mijn artikel van vorige maand ‘De ene obligatie is de andere niet!’ heb ik uitgelegd wat een obligatie is, welke bijzondere soorten obligaties er zijn en dat het risico en rendement van obligaties verschillen al naar gelang de soort obligatie. Een obligatielening wordt bepaald door voorwaarden die door de beleggers als geldgever en de […]

Lees verder

De ene obligatie is de andere niet!

Hiervoor waarschuwde de Autoriteit Financiële Markten onlangs.1 Het risicoprofiel en het rendement van obligaties kunnen al naar gelang de kenmerken van een obligatie enorm verschillen. In dit artikel vertel ik u meer over obligaties en de bijzondere soorten van obligaties. Wat is een obligatie? Een obligatie is een schuldbewijs aan toonder of op naam. Hoewel […]

Lees verder

Bank doet zichzelf de das om

In mijn praktijk gaat het om vaak om de vraag of de bank een zorgplicht jegens een klant heeft, wat de zorgplicht inhoudt en of die in het concrete geval is geschonden. Bij een beoordeling van deze vragen gaat het in de eerste plaats om de aard van de verrichte dienstverlening. Dit aspect heeft vergaande […]

Post Tagged with , , ,
Lees verder

AFM bant turbo’s met hoge hefboom

Als particuliere belegger belegt u misschien in gestructureerde producten zoals turbo’s, speeders, sprinters of boosters (hierna allen genoemd turbo’s). Weet u hoe een turbo werkt? Volgens recent onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) niet.1 Tijd om stil te staan bij de werking van een turbo en de bevindingen van de AFM over turbo’s in […]

Post Tagged with , , , , ,
Lees verder

Execution only dienstverlening: Let’s roll the dice and see what happens!

In mijn artikel ‘Zorgplicht bij beleggingsdienstverlening’ schreef ik over execution only dienstverlening. Over de zorgplicht van een financiële dienstverlener bij execution only dienstverlening is de jurisprudentie schaars. Dit komt omdat de cliënt zelf verantwoordelijk is voor de op zijn initiatief gegeven effectenorders en de verplichting van de financiële dienstverlener voorafgaand en bij uitvoering van deze […]

Lees verder

Zorgplicht bank tegenover derden

In mijn artikelen van 3 mei en 10 juni 2013 heb ik de zorgplicht van een bank tegenover haar cliënten besproken. In dit artikel zal ik aan de hand van enkele uitspraken de zorgplicht van een bank tegenover derden bespreken. De maatschappelijke functie van een bank brengt mee dat op een bank een maatschappelijke zorgvuldigheid […]

Lees verder

De verschijningsvormen van de zorgplicht

In mijn vorige artikel besprak ik de zorgplicht bij beleggingsdienstverlening. De zorgplicht strekt zich ook strekt tot bank– en verzekeringsproducten en andere diensten dan beleggingsdienstverlening. Ik zal dit kort bespreken. De civielrechtelijke zorgplicht vloeit voort uit de bijzondere positie die de professionele dienstverlener, gegeven zijn deskundigheid, tegenover de particuliere cliënt inneemt en het vertrouwen dat […]

Lees verder

Zorgplicht bij beleggingsdienstverlening

Beleggen geeft de mogelijkheid om je vermogen te laten groeien. Meer dan 1 miljoen particulieren beleggen. Een belegger kan zelfstandig beleggen, met advies beleggen of zijn vermogen laten beheren. Deze drie hoofdvormen van beleggingsdienstverlening worden respectievelijk execution only, advies en vermogensbeheer genoemd. Een bank heeft als bij uitstek professioneel en deskundige partij een bijzondere zorgplicht […]

Lees verder