Ondernemingsrecht

Ik procedeer en adviseer over ondernemingsrecht. Dit betreft:

– commerciële geschillen tussen bedrijven bij koop of overeenkomst van opdracht;

– geschillen over het aangaan of beëindigen van overeenkomsten;

– incasso’s van vorderingen;

– bestuurdersaansprakelijkheid;

– het opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden;

– het vestigen en beoordelingen van zekerheden.

Het procederen over ondernemingsrechtelijke geschillen vindt plaats door kort gedingen, bodemprocedures, tuchtprocedures, bindend advies en arbitrage bij rechtbank, hof en geschillen- of arbitragecommissies.