Financieel recht

Ik adviseer en procedeer namens beleggingsondernemingen en financiële dienstverleners over de civielrechtelijke zorgplicht en de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’). Ook verzorg ik de klantenbehandeling voorafgaand aan een procedure.

De onderwerpen betreffen (consumptief) kredieten, lease, fraude, beleggen, effecten en derivaten waaronder renteswaps. De procedures zijn bij rechtbank, hof en geschillencommissies zoals het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).