Procederen

Het procederen ziet op financieel recht, ondernemingsrecht en civiel recht. Het procederen over financieel recht ziet op geschillen tussen de financiële instelling en de klant en dan met name over de vraag of de zorgplicht is geschonden. De beslechting van dit geschil vindt plaats bij het Klachten instituut Financiële Dienstverlening (‘KiFiD’) of bij de rechter. Ook geschillen tussen bedrijven bijvoorbeeld over ondeugdelijke producten/levering en het niet nakomen van (betalings)verplichtingen maken onderdeel van mijn werkzaamheden uit.

De inschatting van uw proceskansen is van groot belang of u nu zelf een procedure begint of dat u wordt gedaagd. Mijn kennis en praktijkervaring kan u daarbij helpen. Sinds 2001 houd ik mij bezig met procederen. Mijn praktijkervaringen betreffen onder meer:

  • • procedures bij kantongerecht, rechtbank en Hof;
  • • procedures bij het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KiFiD);
  • • kort gedingen (onder andere over geldvorderingen, vordering tot levering aandelen, rechten van obligatiehouder, bankgaranties en beslagen);
  • • internationale arbitrages (o.a. bij het Nederlands Arbitrage Instituut en de Raad van Arbitrage voor de bouw);
  • • bindend advies (o.a. in het kader van bedrijfsovername);
  • • tuchtprocedures (o.a. tegen accountant en notaris).

Incasso

Het innen van uitstaande debiteuren is van vitaal belang voor uw onderneming. Soms is het versturen van een betalingsherinnering niet voldoende. Ik neem de incasso van vorderingen uit uw handen. Voor meerdere incasso posten is een speciaal uurtarief mogelijk.